Obecnie realizujemy kilka projektów unijnych, o charakterze badawczo-rozwojowym.

Wspiera nas Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, badania realizujemy we współpracy z Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach.

mesh-ikona

HyperMeshMeet – program
“Szybka ścieżka”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Cel projektu:
Opracowanie systemu globalnej komunikacji biznesowej w ramach tzw. przemysłu spotkań.

Czas trwania projektu: 01.08.2020–28.02.2023
Całkowity koszt realizacji projektu: 5 421 173,19 zł
Dofinansowanie z UE: 4 076 852,35 zł
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 421 173,19 zł

UE-plakat-HybridMeshMeet
monitoring ikona

AIMeet – program Bridge Alpha

Realizowany w ramach programu Bridge Alpha Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, we współpracy z Leonardo Fund.
Wykorzystujemy algorytmy AI (Machine Learning) do analizy
zachowań uczestników wydarzeń.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Cel projektu:
Rozszerzenie, opracowanie i implementacja technologii odkrywania
relacji bliskości w ramach zintegrowanej platformy.

Czas trwania projektu: 01.03.2021–28.02.2022
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 000 000,00 zł
Dofinansowanie z UE: 800 000,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 000 000,00 zł

UE-plakat-AIMeet